บริการฝากไฟล์ฟรี โดย MinePlay Upload

寄存計劃

 • 計劃名稱
 • Registered

Upload Options

 • 最大檔案大小
 • 1024.00 MB
 • 檔案類別
 • 所有類別准許
 • 多項上載
 • 5
 • Form 上載
 • tick
 • URL 上載
 • x
 • FTP 上載
 • x
 • Flash 上載
 • x

Download Options

 • 支持繼續下載
 • tick
 • 支持下載器
 • 無限量
 • 最大平行下載
 • 無限量
 • Wait time before download
 • 3 seconds
 • 馬上下載
 • x
 • Password protection
 • tick
 • 上載的檔案何時會自動刪除?
 • 30 天沒有下載

Other Options

 • 顯示讚助廣告
 • x
 • 顯示網站廣告
 • tick
 • 價格
 • 免費